Vi tillhandahåller administrativa tjänster för ideella och idéburna organisationer, bostadsrättsföreningar, enskild firma och aktiebolag.


 

Vi står gärna till tjänst inom följande områden:

 

 * För fastighetsägare och bostadsrättsföreningar kan vi sköta hyres- och avgiftsavisering. 

 

 * Leverantörsreskontra. Kontering, bokföring och utbetalning. 


* Kundreskontra. Fakturering och uppföljning. 


* Löneadministration. Utskick av kontrolluppgifter.

 

* Löpande bokföring och avstämning. 


* Resultat- och likviditetsbudget.

 

* Bokslut och årsredovisning. 


* Sköta lägenhetsregistret