Bolaget bildades i juni 2013 av Marianne Hedström, med visionen om att få förverkliga sina idéer om bostadsrättsförvaltning. Marianne, som har en fil.kand med företagsekonomi som huvudämne, hade tidigare under fem år arbetat på UBC (numera Fastum) som ekonomisk förvaltare. I september 2014 bytte bolaget namn från Avanzera Bostadsförvaltning AB till Avanzera Ekonomi & Förvaltning AB, samt breddade verksamhetsinriktningen.