Ekonomisk förvaltning med kundens bästa i fokus!

Vår affärsidé är att genom kunskap och engagemang vara ett kvalitetsfokuserat företag för ekonomisk förvaltning.

 

Förutom kunskap och engagemang ligger fokus på långsiktighet, pålitlighet samt tillgänglighet.

 

 

Vi vill ha kunder som stannar för att ni vill och inte för att ni är bundna av ett långt avtal, därför erbjuder vi tillsvidareavtal som kan sägas upp 3 månader före varje års-/halvårsskifte.Ja! Vi önskar en offert för ekonomisk förvaltning